Category Archives: Barndom

Barndom og utvikling.

Denne kategorien tar for seg emner som har med psykologi og barndomsopplevelser å gjøre.  Foreldrene ønsker alltid å gi sine egne barn det beste grunnlaget for en god barndom. Det er en utstrakt kjensgjerning at barndommen har stor påvirkning på hvordan mennesker blir som voksne individer.  Fra tidlig på 1900-tallet vokste det fram en psykologisk forståelse av barn og barnas behov. Utover århundret ble dette hurtig den dominerende måten å forstå barn på.  Denne kategorien omhandler innlegg der temaet vår forståelse av barn og oppvekst, samt hvordan dette har vært med på å forme oss senere i livet. Freud er foreldet.  Det er en foreldet oppfatning at enkelte begivenheter i barndommen vår har betydning for personligheten, denne oppfatningen stammer fra Sigmund Freud (1856-1939). Men man vet i dag at mye tyder på at vi er forskjellige allerede fra fødselen. Noen er allerede på det tidspunktet engstelige og tilbaketrukne, mens andre er utadvendte.  Etter fødselen er likevel er ikke hjernen ferdig utviklet. Den blir farget at de sosiale begivenhetene vi opplever.

Redd for å ikke være bra nok foreldre?

Redd for å ikke være god nok foreldre? Er du plaget med konstant dårlig samvittighet? Du føler deg sliten og får ikke gjort nok. Du mister tålmodigheten og blir sint. Tidskabalen går ikke opp og du blir bare bleieskiftarbeider eller sjåfør. Du vet at dersom du ikke lykkes med å være forelder, kan det være […]

Er det sant at du blir sterkere i motbakker?

Veldig mange kommer til meg fordi de har opplevd motgang eller en stor krise i livet: Noen de var glad i døde plutselig, andre har blitt lurt for mange penger og har mistet alt de eide.  Mens flere har slitt i årevis etter virkningene av en vond barndom. Er det sant at alle blir sterkere […]